Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Rokietnica w 2021 r.

Nr RZP.6724.18.2022

Rokietnica, dn. 07.03.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie gminy
Rokietnica

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) zawiadamiam o zatwierdzeniu w 2021 roku przez Radę Gminy w Rokietnicy uchwał:

 • Nr XXXII/288/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Kiekrz rejon ul. Poznańskiej, ul. Ogrodowej, ul. Kierskiej do torów kolejowych i południowej granicy administracyjnej gminy Rokietnica (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 2206 z dnia 12 marca 2021 r.),
 • Nr XXXII/289/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino rejon ul. Poznańskiej, ul. Tarnowskiej i ul. Zbożowej  (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 2207 z dnia 12 marca 2021 r.),
 • Nr XXXIV/309/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr 357/2 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3306 z dnia 22 kwietnia 2021 r.),
 • Nr XXXIV/310/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, dla działek nr 157/27 i 156/25 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3307 z dnia 22 kwietnia 2021 r.),
 • Nr XXXV/317/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 153, 154/9, 154/10 i części działek nr 155, 72 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 3985 z dnia 13 maja 2021 r.),
 • Nr XXXVII/335/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki, rejon ul. Tarnowskiej (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 5734 z dnia 15 lipca 2021 r.),
 • Nr XLII/351/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sobota-Północ – etap 1 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 6913 z dnia 13 września 2021 r.),
 • Nr XLII/352/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica,  rejon ul. Szamotulskiej i Łanowej (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.6894 z dnia 13 września 2021 r.),
 • Nr XLIII/361/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr 93/10 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.7561 z dnia 12 października 2021 r.),
 • Nr XLIII/362/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 744, 745 i 746 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.7652 z dnia 12 października 2021 r.),
 • Nr XLIII/363/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie rejon ul. Poznańskiej i ul. Tarnowskiej (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.7653 z dnia 12 października 2021 r.),
 • Nr XLIV/373/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rokietnica – południe – etap 1 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 8769 z dnia 24 listopada 2021 r.),
 • Nr XLV/381/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rej ul. Rolnej, ul. Golęcińskiej, ul. Polnej i ul. Zielonej (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 9810 z dnia 13 grudnia 2021 r.),
 • Nr XLV/382/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Mrowino, Dalekie i Napachanie, w rej. ul. Tarnowskiej i ul. Kokoszczyńskiej - etap 1 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 9811 z dnia 13 grudnia 2021 r.),
 • Nr XLVII/394/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr 303, 304 i 306 (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 10168 z dnia 28 grudnia2021 r.),
 • Nr XLVII/395/2021  Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo, rejon ul. Rokietnickiej i ul. Ogrodowej (ogł. Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 10169 z dnia 28 grudnia 2021 r.),

Z treścią planów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, pok. nr 8 w godzinach przyjmowania interesantów (poniedziałek 12.00-18.00, wtorek, środa, ćzwartek i piątek 8.00-12.00).

Wójt Gminy Rokietnica

Sprawę prowadzi:

Ewa Zagdańska Inspektor do spraw zagospodarowania przestrzennego

telefon: (61)8960-630

Wytworzył:
Ewa Zagdańska
(2022-03-07)
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2023-04-11 11:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-04-11 11:32:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki