Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – taxi

Symbol:

Nr karty:
RGM-16

Wydział:
RGM

Dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - pobierz
  2. Wniosek o dokonanie weryfikacji uprawnień na wykonywanie transportu drogowego taksówką - pobierz
  3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
  4. Oświadczenie o dobrej reputacji - pobierz
  5. Wykaz kierowców wykonujących osobiście przejazdy na rzecz Wnioskodawcy - pobierz
  6. Wykaz pojazdów samochodowych zgłaszanych do licencji - pobierz
  7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 2463)

Opłaty:
za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wynosi:
200,00 zł - od 2 do 15 lat
250,00 zł - od 15 do 30 lat
300,00 zł - od 30 do 50 lat

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica
NR KONTA:
Poznański Bank Spółdzielczy
Oddział w Rokietnicy
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni roboczych, w sprawach zawiłych do 60 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Nowak-Kamińska, Podinspektor ds. działalności gospodarczej, 618960623

Tryb odwoławczy:
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
1. Wydanie licencji dokonuje się na podstawie złożonego wniosku wraz pełnym kompletem dokumentów.
2. Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.
3. Licencja jest wydawana na określony pojazd i teren działania gminy Rokietnica.

Wytworzył:
Magdalena Nowak-Kamińska
(2023-06-13)
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2023-06-13 13:04:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Różańska
(2024-02-22 09:12:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki