Wybory samorządowe 2024


OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego


OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa wielkopolskiego


 

Protokół z wyborów do Rady Gminy Rokietnica

sporządzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Rokietnicy w dniu 8 kwietnia 2024 r.


 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rokietnica

sporządzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Rokietnicy w dniu 8 kwietnia 2024 r.


INFORMACJA 
 Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy 
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o dyżurach w dniu 7 kwietnia 2024 r. 

 


Zarządzenie nr 56/2024
 Wójta Gminy Rokietnica 
z dnia 25 marca 2024 roku 
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 


POSTANOWIENIE NR 297/2024

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

skład komisji wyborczych dla Gminy Rokietnica - link


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
z dnia 14 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
z dnia 14 marca 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Rokietnica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
z dnia 14 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy Rokietnica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


Uchwała Nr 6
Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta
w wyborach Wójta Gminy Rokietnica 
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Uchwała Nr 5

Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Rokietnica zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach


OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 marca 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Poznaniu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 


KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 13 marca 2024 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 


INFORMACJA 
Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 11 marca 2024 r.

o dodatkowym terminie składania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

 


 

UCHWAŁA nr 4
Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
z dnia 7 marca 2024 r.
w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA DERECHA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


INFORMACJA 
Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach


INFORMACJA 
 Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy 
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach


UCHWAŁA nr 3

Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA DERECHA

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia


KOMUNIKAT
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W POZNANIU
z 28 lutego 2024 r.


INFORMACJA 
 Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy 


powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach


POSTANOWIENIE NR 270/2024

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


 

POSTANOWIENIE NR 269/2024

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 


ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 21 lutego 2024 roku

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 19 lutego 2024 roku

dot. informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 


POSTANOWIENIE NR 243/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
z dnia 2 lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i
numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica

z dnia 5 lutego 2024 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica

z dnia 5 lutego 2024 r.

informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


POSTANOWIENIE Nr 537/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania

 


POSTANOWIENIE NR 524/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 1 grudnia 2023 r.
w sprawie podziału Gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu

 POSTANOWIENIE NR 523/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 1 grudnia 2023 r.
w sprawie podziału powiatu poznańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 


ZARZĄDZENIE Nr 621/2023
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie
wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 


 

 

Wytworzył:
Ilona Korczyńska
Udostępnił:
Lidia Widera
(2023-11-30 13:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Widera
(2024-04-12 09:04:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki