Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 853/2024
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.


POSTANOWIENIE
NR 852/2024
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

skład komisji wyborczych dla Gminy Rokietnica - link


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 20 maja 2024 roku
w sprawie numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 


Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 13 maja 2024 r.

o dodatkowym terminie składania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu,
dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

 


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.

1 2
Termin wykonania czynności wyborczych*) Czynności wyborcze
do dnia 22 kwietnia 2024 r.                                                                                                                 

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
   – przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
    – przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

– powołanie okręgowych komisji wyborczych,

– powołanie rejonowych komisji wyborczych 

od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.

– składanie przez wyborców wniosków o:
   – wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
   – zmianę miejsca głosowania,

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 1 maja 2024 r. do godz. 16.00 – zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do dnia 6 maja 2024 r. – utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także usta
do dnia 10 maja 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 20 maja 2024 r.

– powołanie obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 25 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r. do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 27 maja 2024 r.

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

– zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 30 maja 2024 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 31 maja 2024 r – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do dnia 4 czerwca 2024 r.

– składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

– składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich, wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 6 czerwca 2024 r. – poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania
w dniu 7 czerwca 2024 r.
o godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 9 czerwca 2024 r.
godz. 7.00–21.00
– głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.


ZARZĄDZENIE  NR  70/2024 WÓJTA GMINY ROKIETNICA  z dnia 22 kwietnia 2024 roku 

w sprawie  zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 marca 2024 r.
 o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Lidia Widera
(2024-03-27 13:16:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Widera
(2024-05-22 12:30:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki