Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Symbol:
USC.5356

Nr karty:
USC-09

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:
Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Opłaty:
Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Odznaczani medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim. Urząd Stanu Cywilnego w Rokietnicy z początkiem roku kalendarzowego wysyła do Jubilatów zapytanie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wystąpienie przez Wójta Gminy Rokietnica do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Projekty wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ceremonia wręczenia medali odbywa się raz w roku, na którą jubilaci otrzymują pisemne zaproszenie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627|
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
brak

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 13:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-02-02 14:16:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki