☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Symbol:
USC.5352

Nr karty:
USC-08

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

  1. Wniosek (wraz z wnioskiem o odtworzenie aktu stanu cywilnego, osoba której akt dotyczy, może złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej – sytuacja dotyczy obywatela polskiego posiadającego polski akt stanu cywilnego stwierdzający wcześniejsze zdarzenie)
  2. Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG
  3. Dowód osobisty lub paszport

 Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 109-113 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Opłaty:

  • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego.
  • Po dokonaniu odtworzenia wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego, za który opłata skarbowa wynosi 39zł
  • W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, wymagane jest wówczas szczegółowe pełnomocnictwo. Opłata dodatkowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba, że istnieje podstawa do zwolnienia.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy
Nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:

  1. Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  2. Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
  3. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.
  4. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się w formie czynności materialno – technicznej.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek i piątek  8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 15:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 16:35:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760