Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrotu

Symbol:
5342

Nr karty:
RSO-04

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:
Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Dowód osobisty albo paszport.
- Wypełniony formularz.
W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:
- Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu.
- Dowód osobisty albo paszport pełnomocnika
Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 

Opłaty:
Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w sprawie zaświadczenia wydawanego na wniosek. 

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu.
Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Termin odpowiedzi:
Zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 626
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00-12:00  

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 14:00:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2021-08-10 13:14:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki