Kontrole

 

I.

1. Organ kontrolujący:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu - inspektor kontroli Bernard Nowak

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

20 kwietnia - 11 maja 2005 roku

 3. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość w obliczaniu składek i wpłat, do których jest zobowiązany ZUS

4. Wnioski:

Protokół kontroli


II.

1. Organ kontrolujący:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Kierownik Oddziału realizacji i Kontroli Projektów - Joanna Różycka, inspektor woj. Marek Gorączko, starszy referent Konrad Ratajczak 

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

22 kwietnia 2005 roku

 3. Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Budowa kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul. Kierska i Podjazdowa"

4. Wnioski:

Protokół z kontroli

 


III. 

1. Organ kontrolujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - specjalista WFOŚiGW Piotr Czapracki

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

18 lipca 2006 roku

 3. Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie dokumentacji i inwestycji "Kanalizacja sanitarna gminy Rokietnica dla miejscowości Rokietnica"

4. Wnioski:

Protokół z kontroli


IV. 

1. Organ kontrolujący:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - referent prawny Marta Marciniak

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

26 czerwca - 30 czerwca 2006 roku

 3. Przedmiot kontroli:

a) Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy
b) Zgodność z prawem zarządzeń Wójta Gminy Rokietnica

4. Wnioski:

Protokoły z kontroli
- skargi
- zarządzenia


V. 

1. Organ kontrolujący:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - inspektor woj. Marek Gorączko

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

18 sierpnia 2005 roku

 3. Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Budowa kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul. Kierska i Podjazdowa"

4. Wnioski:

Protokół z kontroli


VI.

 

1. Organ kontrolujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - specjalista WFOŚiGW Piotr Czarpacki

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

22 kwietnia 2005 rok

 3. Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie dokumenatacji i inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowści Kiekrz ul. Kierska i Podjazdowa"

4. Wnioski:

Protokół z kontroli


 

VII.

1. Organ kontrolujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - specjalista WFOŚiGW Piotr Czapracki

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

18 lipca 2005 roku

 3. Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego "Kanalizacja gminy Rokietnica - etap II"

4. Wnioski:

Protokół z kontroli


VIII.

1. Organ kontrolujący:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - audyt - Lucyna Kowalczyk, Aneta Marciniak firma "Ślązak, Kalker, Seemann - audit" na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:

29 grudnia 2006 roku

 3. Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu realizowanego w ramch Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Budowa kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul. Kiekrska i Podjazdowa"

4. Wnioski:

Protokół z kontroli

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Magdalena Sołtysiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-11-21 14:43:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2006-11-22 11:53:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki