Zarządzenie

 

Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłat od wzrostu wartości nieruchomości na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

 


 

 

Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu reagowania Kryzysowego

 


 

 

Zarządzenie Nr 3.2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego organiczonego na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bytkowo

 


 

 

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie przyznania finansowj rekompensaty dla członków jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Rokietnica za podejmowane przez nich działania

 


 

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustenego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w miejscowości Rokietnica

 

 


 

Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

 


 

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia kinkursu pn. Ortograficzne potyczki"

 

 


 

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Rokietnicab z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do przeprowadzenia konkursu pn. Kiedy dzwonię po straż pożarną

 

 


 

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2001 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy oraz powołania Komisji Socjalnej

 

 


 

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentryzacyjnej

 

 


 

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gmiony na 2007 rok

 


 

 

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w m. Rokietnica

 


 

 

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży - członków klubów sportowych działających na terenie gminy Rokietnica

 


 

 

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Rokietnica zleconych organizacjom pozarządowym oraz nadania jej regulaminu pracy

 


 

 

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójt Gminy Rokietnica z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok

 


 

 

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójt Gminy Rokietnica z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zarządzenie Nr 17/2007 Wójt Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie odwołania Pani Ewy Kłosin z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej i. Jana Brzechwy w Rokietnicy


Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Rokietnica z ddnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 20/2007 Wójt Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy i Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy


Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2007 roku, dotyczącego powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy i Gimnajzum im. Noblistów w Rokietnicy


Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok


Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rokietnica do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Rokietnica


Zarzadzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy Panu Romanowi Mis


Zarządzenie 26/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 sieprnia 2007 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyznanie zasiłku z tytułu zdarzenia losowego


Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16 sieprnia 2007 roku w sprawie ustalenia terminu wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla kals "0" i I - III szkół podstawowych oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica


Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 sieprnia 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych w gminie Rokietnica do przeprowdzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku


Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu


Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 października 2007 roku w sprawie powołania członka obowodowej komisji wyborczej Nr 3


Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Rokietnica


Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Rokietnica w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomośc przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bytkowo, gm. Rokietnica

RYSUNEK


Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania pwłnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych


Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Rokietnica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 października 2007 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego


Zarządzenie 40/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 października 2007 roku w sprawie wyznaczenia Pani Betay Florkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu, ul. Poznańska 26


Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

projekt budżetu


Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Rokietnica, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, nauczycueli zastępujących dyrektorów podczas ich nieobecności


Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007


Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie powołania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Rokietnica

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2007-01-15 14:42:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2007-12-27 14:26:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki