☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia

 

Zarzadzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentarycji całości sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej

 


 

Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Rokietnica  z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

 


 

Zarzadzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi biura rady

 

 


 

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. infrastruktury

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. infrastruktury

 


 

 

Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Rokietnicy

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w gminie, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową

 

 


 

 

Zarządzenie Nr  8/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rokietnicy

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta/podinspektora ds. obsługi dowodów osobistych

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie procedury likwidacji ruchomych środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy w Rokietnicy

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi biura rady

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie popwołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu GminyRokietnica do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Rokietnica

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rokietnica do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Rokietnica

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rokietnica do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Rokietnica

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy Rokietnica do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Rokietnica

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rokietnica do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Rokietnica

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy Rokietnica

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzania zgodności odposu z ogyginałem i własnoręczności podpisów

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem i własnoręczności podpisów

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem i własnoręczności podpisów

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem i własnoręczności podpisów

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem i własnoręczności podpisów

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem i własnoręczności podpisów

 


 

 

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia do potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem i własnoręczności podpisów

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 


 

 

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ewidencjonowanych ilościowo w Urzędzie Gminy w Rokietnicy

 


 

 

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie procedury likwidacji ruchomych środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy w Rokietnicy

 


 

 

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójt Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

 


Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenia Nr 38/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie przydzielania pracownikowi zaliczki stałej


Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert dla zadania "Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Mrowinie"

 


Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert dla zadania "Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy"


Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Sądu Konkursowego


Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie użytkowania samochodu służbowego marki Opel Astra 1.4 KAT stanowiącego własnośc Urzędu Gminy


Zarządenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Opel Astra 1.4 KAT nr rej. PZ 9752F stanowiącego własność Urzęgu Gminy Rokietnica


Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta/podinspektora ds. budownictwa


Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 lipca 2007 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko do spraw kontroli podatkowej


Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 sieprnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, stanowisko ds. sprawe wojskowych, OC, p.poż. oraz BHP


 Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty dla zadania "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy"


Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 sieprpnia 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Rokietnicy "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rokietnicy"


Zarzadzenie Nr 55/2007 Wojta Gminy Rokietnica z dnia 10 wrzesnia 2007 roku w sprawie powolania zespolu powypadkowego w celu ustalenia ololicznosci i przyczyn wypadku, ktory zdarzyl sie w dniu 3 wrzesnia 2007 roku w urzerdzie gminy


Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Rokketnica z dnia 10 września 2007 roku w sprawie wskazania jednostki organizacyjnej, która w imieniu gminy Rokietnica przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie kosztów nauki osobom niepełnosprawnym w ramach programu "Uczeń Na Wsi"


Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Opel Astra 1,4 kat nr rej. PZ 9752F stanowiącym własność Urzędu Gminy w Rokietnicy


Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Rokietnicy "Regulaminu Organizacyjnego"


Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 61/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy Rokietnica


Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta/podinspektora ds. księgowości podatkowej

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2007-01-15 14:45:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2007-12-27 14:11:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760