☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozgraniczenie nieruchomości

Symbol:
74302

Nr karty:
RZP-09

Dokumenty:
1. wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczającego, wskazanie geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności wraz z załącznikami:
- kserokopia badania ksiąg wieczystych
- kserokopia mapy ewidencyjnej
- kserokopia wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

2. wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
- protokół graniczny lub akt ugody
- dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic
- kserokopia szkicu polowego, wezwań granicznych + zwrotki
- sprawozdanie techniczne.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. nr 45 poz. 453)
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)

Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej

Termin odpowiedzi:
do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
Dominika Nowak - Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji, pokój nr 10, tel. tel. 61 89-60-628

Tryb odwoławczy:
Sąd Rejonowy

Uwagi:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Wytworzył:
Dominika Nowak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2007-02-27 13:50:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-01-19 12:08:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1362911