☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uczeń na wsi

Gmina Rokietnica ogłasza możliwość składania wniosków o dofinansowanie  kosztów nauki  w ramach programu UCZEŃ NA WSI  dotyczący pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Gminy Rokietnica.
O dofinansowanie kosztów nauki może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1. Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie stopniu niepełnosprawności.
2. Pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej ( z wyłączeniem szkoły policealnej)
3. Posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Rokietnica.

O dofinansowanie kosztów nauki nie może ubiegać się osoba, której średnie miesięczne dochody brutto przypadające na jednego członka rodziny pozostającego we   wspólnym   gospodarstwie   domowym  przekraczają kwotę   w   wysokości 1.078,92  zł  w roku 2007.

Uwaga!
W przypadku niepełnosprawnych dzieci do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub prawny opiekun.
Wnioski wraz z ulotką informacyjną można pobierać:
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Rokietnica.
- w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

Wnioski należy  składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2007 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
- zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum  lub szkole ponadgimnazjalnej ,
- kserokopię aktu urodzenia ucznia- dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansowa w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
- kserokopie dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym-dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
Dodatkowe informacje  udzielane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

Ulotka informacyjna
Wniosek o dofinansowanie
Oświadczenie o wysokości dochodów

Wytworzył:
Beata Dukat
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2007-09-12 09:49:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2007-09-12 09:55:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1384225