Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Nr karty:
RO-01

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

  • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
  • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze umożliwienia wstępu na posiedzenia rady gminy i jej komisji.

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Magdalena Sołtysiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 17:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-12-02 11:31:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki