Kontrole 2008

I.

1. Organ kontrolujący: 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
- Pani Joanna Olejniczak - główny specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Pani Anna Żuchowska-Bednarz - kierownik Oddziału Kontroli i Monitoringu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Pan Rafał Bukalski - starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
12.06.2008 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola dotycząca trwałości projektu nr Z/2.30/III/3.1/269/04 "Budowa kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul. Kierska i Podjazdowa".

4. Wnioski
Informacja pokontrolna

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
od 10.12.2008 r. do 12.12.2008 r. oraz od 28.01.2009 r. do 05.02.2009 r.

3. Przedmiot kontroli:
Realizacja wybranych wydatków inwestycyjno-remontowych w latach od 2006 r.do 2008 r.
Zbywanie wybranych nieruchomości gminy w latach od 2005 r. do 2008 r.
Podatek od nieruchomości w latach od 2005 r. do 2008 r. na wybranej losowo próbie podatników.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne


 

III.

1. Organ kontrolujący: 
Starosta Poznański

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
10.12.2008 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej.

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2008-06-17 12:59:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2010-02-19 14:52:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki