Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Symbol:
7330

Nr karty:
RGM-04

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Załączniki:
- wzór wniosku
- instrukcja
- do pobrania: www.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.).

Opłaty:
Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa oraz jego kopii opłata wynosi 17,-zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
PBS o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego w terminie  nie później niż  następnego dnia roboczego od  dnia jego otrzymania.

Jednostka odpowiadająca:
Magdalena Nowak-Kamińska - Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61 8960-623

Tryb odwoławczy:
Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:
wniosek o wznowienie działalności można złożyć zarówno przed, jak i po planowanej dacie wznowienia. Jeśli data wznowienia jest datą przeszłą, należy skontaktować się z urzędem skarbowym i ZUS/KRUS czy podanie takiej daty jest zgodne z przepisami o ubezpieczeniach społecznych i przepisami podatkowymi.
Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl.

Dokumenty:
- Wniosek CEIDG-1, który złożyć można:
- osobiście lub przez pełnomocnika ( z ważnym pełnomocnictwem) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy
- listownie – w tym przypadku należy dołączyć do wniosku notarialne poświadczenie podpisu

 

Wytworzył:
Magdalena Nowak-Kamińska
Udostępnił:
Widera Lidia
(2008-09-24 10:22:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-04-01 09:12:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki