Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

 

 

Sekretarz Gminy
 
 
Z dniem 1.04.2011 r. wójt gminy Rokietnica powołał Panią Danutę Potrawiak na stanowisko sekretarza gminy.
 
tel: 61-89-60-605
 


Zadania Sekretarza Gminy: 
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
- opracowywanie projektów zmian Regulaminu, opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy i opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
- nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i Zarządzeń,
- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
- wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
- przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
- koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
- koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami, wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 
Wytworzył:
Magdalena Sołtysiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-06-28 14:23:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Garbicz Anna
(2012-02-06 13:23:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki