☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje Katarzyna Paulus
tel: 61-89-60-608
 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
- wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
- nadzór nad pracą Referatu Gospodarki Finansowo-Budżetowej,
- nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
- kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
- współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
- współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
- sporządzanie bilansów skonsolidowanych.
- nadzór i monitorowanie wpływów należności budżetowych oraz nadzór i monitorowanie prawidłowość rozchodowania środków budżetowych,
- planowanie i przeprowadzenie okresowych kontroli przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy, na podstawie zatwierdzonego przez Wójta gminy harmonogramu i zakresu kontroli, przedkładanych do zatwierdzenia do dnia 15 grudnia na rok następny.
Wytworzył:
Magdalena Sołtysiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-06-28 14:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2010-12-23 11:36:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1362911