☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Numeracja porządkowa budynków

Wójt ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Wójt ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Symbol:
6624

Nr karty:
RI-03

Wydział:
Referat Inwestycji i Infrastruktury

Dokumenty:
Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego: (RTF) (PDF)

Podstawa prawna:
- art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

Opłaty:
Ustalenie numeru porządkowego jest bezpłatne

Termin odpowiedzi:

Ustalenie numeru porządkowego następuje w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Julianna Maciejewska, Zastępca Kierownika, tel. 61 8 960 610

Tryb odwoławczy:
Nie przewidziano trybu odwoławczego dla przedmiotowej czynności. Podlega ona kontroli przez sądy administracyjne zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 53 § 2 tej ustawy, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o podjęciu czynności.

Uwagi:

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  2. określenie przedmiotu wniosku,
  3. informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
 2. Do wniosku należy załączyć:
  1. kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub
  2. kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem wniosku;
 3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie.
Wytworzył:
Julianna Maciejewska
Udostępnił:
Magdalena Sołtysiak
(2006-07-10 16:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-03-10 14:40:48)
 
 
liczba odwiedzin: 4655949

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X