☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Numeracja porządkowa budynków

Wójt ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Wójt ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Symbol:
6624

Nr karty:
RI-03

Wydział:
Referat Inwestycji i Infrastruktury

Dokumenty:
Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego: (Word) (PDF)

Podstawa prawna:
- art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1368)

Opłaty:
Ustalenie numeru porządkowego jest bezpłatne

Termin odpowiedzi:

Ustalenie numeru porządkowego następuje w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Błachowicz, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury, tel. 61 8 960 635

Tryb odwoławczy:
Nie przewidziano trybu odwoławczego dla przedmiotowej czynności. Podlega ona kontroli przez sądy administracyjne zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 53 § 2 tej ustawy, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o podjęciu czynności.

Uwagi:

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego powinien zawierać:
    1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
    2. określenie przedmiotu wniosku,
    3. informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
  2. Jeżeli budynek nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, do wniosku należy dołączyć kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu obrazującego usytuowanie budynku, którego dotyczy wniosek;
  3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie.

Wzór tabliczki z numerem porządkowym został określony w Księdze tożsamości wizualnej Gminy Rokietnica, która jest dostępna pod adresem: https://rokietnica.pl/system-identyfikacji-wizualnej/

Wytworzył:
Dorota Błachowicz
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-21 07:43:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1385560