Zgłoszenie aktu urodzenia

Symbol:
USC.5351

Nr karty:
USC – 01 

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:
sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat

Termin odpowiedzi:
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony akt urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.  

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627

poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
Brak

 Uwagi:
1. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

2. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu;

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokół zgłoszenia urodzenia.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 08:15:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-02-02 14:10:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki