☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 29.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie zgonu

 Symbol:
USC.5351

Nr karty:
USC – 03

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:
Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat

Termin i sposób załatwienia:

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu. Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu. Jeżeli zgon nie zostanie zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon wydawane są dwa odpisy skrócone aktu zgonu.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, 61-89-60-627

Tryb odwoławczy:
Brak

 Dokumenty:

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.

Uwagi:
Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,
  • najbliższych krewnych lub powinowatych,
  • pełnomocnik rodziny

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 09:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-04-25 17:23:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1397996