☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole 2010

I.

1. Organ kontrolujący: 
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
12.02.2010 r.

3. Przedmiot kontroli:
Ustalenie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa przekazanych gminie Rokietnica w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonymi w dniu 7 czerwca 2009 r. oraz ustalenie wysokości kwoty części dotacji niewykorzystanej w zakresie środków limitowanych, podlegającej zwrotowi.

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Regionalna Izba Obrachunkowaw Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
od 9.06.2010 r. - orientacyjny czas trwania kontroli: 75 inspektorodni

3. Przedmiot kontroli:
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Rokietnica za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz w miarę potrzeb inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

III.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
od 14.06.2010 r. do 24.06.2010 r.

3. Przedmiot kontroli:
Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

IV.

1. Organ kontrolujący: 
Archiwum Państwowe w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
09.07.2010 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

 

V.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
30.08.2010 r.

3. Przedmiot kontroli:
Realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodoów osobistych.

 

VI.

1. Organ kontrolujący: 
Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
30.11.2010 r.

3. Przedmiot kontroli:
Zamówienia publiczne

 

VII.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Rolnictwa i Rozowju Wsi

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
08.12.2010 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonania zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żydowo" i wydatkowania środków dotacji na podstawie umowy Nr DR 130/2009 z dnia 11.08.2009 r.

 

VIII.

1. Organ kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie:
29.12.2010 r. -30.12.2010 r.

3. Przedmiot kontroli:
Kontrola doraźna dot. realizacji projektu "Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2".

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2010-02-19 13:35:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2011-03-17 12:57:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630