☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Symbol:
RGM.3032.

Nr karty:
RGM-07

Wydział:
Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

Dokumenty:
- wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - (doc), (pdf)

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami)

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Wydanie decyzji 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Dolata -  Referat Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego, tel. 61-8960-622

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:
1. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku kopii prosi się o dostarczenie oryginałów w celu ich potwierdzenia przez pracownika tut., Urzędu).

2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

3. Do celów sprawozdawczych pomocy publicznej – załącznik uzupełniający dane wnioskodawcy.

 

Uwagi:

Terminy składania wniosków:
- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku producent rolny może złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.

Wytworzył:
Dorota Dolata
Udostępnił:
Widera Lidia
(2010-12-03 13:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-05-17 14:56:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1313630