Pożytek publiczny - dotacje udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert