Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Rokietnica, dnia 27.12.2013 roku

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

1.     Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13 ze zmianami).

2.     Nazwa i adres organizatora przewozów:

Gmina Rokietnica, w imieniu której działa Wójt Gminy Rokietnica

Adres:

Urząd Gminy Rokietnica

ul. Golęcińska 1

62-090 Rokietnica

 

3.     Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4.     Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:

4.1.   Rodzaj transportu

Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

4.2.   Obszar objęty przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rokietnica z wjazdem do miasta Poznań. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób na liniach autobusowych nr: 831, 832, 833.

 

5.     Przewidywana data rozpoczęcia usług:

Przewidywana data zawarcia umowy dla usług opisanych w niniejszym ogłoszeniu nastąpi 2 stycznia 2015 roku.

 

6.     Zmiana informacji

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany informacji zawartych w pkt. 4 ogłoszenia w trybie określonym w art. 23 ust. 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13 ze zmianami).

 

7.     Miejsce zamieszczenia ogłoszenia

-  Biuletyn Informacji Publicznej;

-  Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Rokietnicy;

-  Witryna internetowa Organizatora.

 

 

/-/ Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica

 
Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2013-12-27 15:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2013-12-27 15:32:54)