Obwieszczenie nr RG.6733.14.2015 z dnia 18.05.2015 r. dla projektowanej sieci wodociągowej oraz dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym w

Rokietnica, dnia 18-05-2015 roku

RG.6733.14.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015.199), Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla projektowanej sieci wodociągowej w dz. nr ewid. 295, 86, 64, 92/2, 102, 101/11, 121, 116 i 125/2 oraz dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z wytykami wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym w dz. nr ewid. 101/24, 101/11 i 102  w miejscowości Mrowino i Cerekwica gmina Rokietnica.

 

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-06-11 08:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2015-06-11 08:46:02)