Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Symbol:
USC.5355

 Nr karty:
USC – 15

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

 • Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
 • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę.

 Załączniki:

·         WNIOSEK O NAD. DZIECKU NAZW.MEZA MATKI

Podstawa prawna:
Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Opłaty:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 1. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a  nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki Lu żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP
 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda.

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokietnicy przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie. Jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w innym urzędzie stanu cywilnego, sprawa jest załatwiana po zrealizowaniu migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

 

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00


Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
-

Dokumenty:

 • Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia
 • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę.

 Załączniki:

·         WNIOSEK O NAD. DZIECKU NAZW.MEZA MATKI

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Widera Lidia
(2015-08-06 13:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-02-02 14:19:02)