2017

Uchwała SO-0952/14/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2017 rok

Uchwała SO-0951/58/D/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Rokietnica 

Uchwała SO-0957/14/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2017 - 2027

Uchwała nr SO-0951/6/D/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokietnica

Uchwała nr SO-0951/6/P/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rokietnica

Uchwała nr SO-0954/66/16/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rokietnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała nr SO-0950//28/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Uchwała nr SO-0953/59/19/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku Gminy Rokietnica

Wytworzył:
(2017-01-16)
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-01-16 16:39:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2017-10-04 10:26:44)