Informacje o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego