Kontrole 2017

I.

1. Organ kontrolujący: 
Archiwum Państwowe w Poznaniu

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
20.07.2017 r.

3. Przedmiot kontroli: 

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.

Protokół kontroli.

 

II.

1. Organ kontrolujący: 
Wojewoda Wielkopolski

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
03.10.2017 r.

3. Przedmiot kontroli: 

1. Przygotowanie wybranych elementów systemu obronnego jednostki organizacyjnej, podlegającej kontroli, wynikających z "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Rokietnica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Przygotowanie jednostki organizacyjnej do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa. 

Protokół kontroli.

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-03-08 08:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-10-24 10:28:16)