Kontrole 2016

I.

1. Kontrolujący: 
Pani Katarzyna Galińska - prowadząca kontrolę na podstawie Umowy nr 81/2016 z 08.04.2016 r. oraz upoważnienia Nr 11/2016 Wójta Gminy Rokietnica z 19.04.2016 r. do przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie postępowań w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy obejmującej lata 2013 - 2015 i prowadzonych w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy.

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
od 19.04.2016 r. do 16.05.2016 r.

3. Przedmiot kontroli: 
Kontrola problemowa w zakresie postępowań w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy obejmujących lata 2013 - 2015 i prowadzonych w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy.

4. Kontrolowana jednostka: 
Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy.

 

II.

1. Kontrolujący: 
Pani Małgorzata Dworek - prowadząca kontrolę na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica

2. Kontrolę przeprowadzono w terminie: 
od 2.02.2016 r. do 31.03.2016 r.

3. Przedmiot kontroli:
Poprawność naliczania podatku od nieruchomości. Kontrola za 2015 r.

4. Kontrolowana jednostka: 
Referat Obsługi Podatkowej, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Gminy w Rokietnicy.

 

Wytworzył:
Danuta Potrawiak
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2017-03-23 12:46:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2017-03-23 14:11:56)