Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków - Oczyszczalnia Ścieków w Bytkowie