Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne

Symbol:
RS. 6131

Nr karty:
RS-12

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  [wniosek - (doc), (pdf)]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.)

Opłaty:

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

17 zł  - za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Termin odpowiedzi:

21 dni - od daty złożenia wniosku na przeprowadzenie oględzin

14 dni - na wniesienie sprzeciwu na usunięcie drzewa lub drzew w drodze decyzji administracyjnej

Decyzja wysyłana pocztą lub odbiór osobisty.

Jednostka odpowiadająca:

Referat Ochrony Środowiska, pok. nr 6, tel. 618960611

Tryb odwoławczy:
Wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich informacji na wniosku, właściwy Organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2017-09-22 10:39:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-03-04 11:43:44)