Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i l. dzieci-uczestnikach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku

Rokietnica, 2019-11-04

Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zmianami) Gmina Rokietnica ogłasza informację o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na dzień 30 września 2019 roku i w oparciu o statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2019.

Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji w październiku 2019r. wynosi:

Przedszkola:

  1. Podstawowa kwota dotacji:  9 703,21
  2. Statystyczna liczba uczniów:  518,33
  3. Statystyczna liczba uczniów, wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:   5,33;
  4.   statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu:  0
  5. Statystyczna liczba uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:  0

Dyrektor Gminnej Jednostki
Oświatowej w Rokietnicy

Beata Fudala

Wytworzył:
Beata Dukat
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2019-11-07 14:28:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2019-11-07 14:30:49)