Obwieszczenie Nr RZP.6733.22.2021 z dn. 21.07.2021 r. - budowa drogi na działce nr ewid. 67/9 położonej w miejscowości Cerekwica, gmina Rokietnica

Nr RZP.6733.22.2021

Rokietnica, dn. 21.07.2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 741 ze zm.) Urząd Gminy w Rokietnicy informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi na działce nr ewid. 67/9 położonej w miejscowości Cerekwica, gmina Rokietnica.

Z decyzją Wójta Gminy Rokietnicy nr RZP.6733.22.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (ul. Golęcińska 1, tel. 61-8960628) w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia określonych ograniczeń w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Rokietnica, na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 r. poz. 512 ze zmianami), bezpośrednia obsługa interesantów w Budynku A Urzędu odbywać się będzie z ograniczeniem do jednej osoby wyłącznie przy stanowisku obsługi zlokalizowanym w holu Budynku A tylko w godzinach przyjmowania interesantów t.j.: w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty poprzez numer telefonu: 61 8960 628.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację  należy składać w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu z podaniem podstawowych danych kontaktowych (telefon i/lub adres e-mail) oraz elektronicznie za pomocą systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) dostępnego bezpośrednio ze strony www.rokietnica.pl lub za pomocą systemu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

 

 

 

Wójt Gminy Rokietnica

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Dominika Nowak Podinspektor ds. warunków zabudowy

telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2021-07-21 13:28:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2021-07-21 13:56:13)