Petycje 2022

Petycje 
wniesione w trybie przewidzianym Ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach


Data wpływu: 10.01.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: osoba fizyczna

W sprawie: utworzenia placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla osób pełnoletnich

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Rady Gminy Rokietnica do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.


Data wpływu: 10.01.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Lidia Kit - wnoszący petycję w imieniu mieszkańców

W sprawie: utworzenia placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla osób pełnoletnich

Treść pisma: scan petycji, scan mapy

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnica.

2) Odpowiedź na petycję.


Data wpływu: 05.04.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: jednostka organizacyjna

W sprawie: możliwości przebywania na boisku do koszykówki znajdującym się na dziedzińcu obok Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy w godzinach pozalekcyjnych

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.>>> LINK


Data wpływu: 04.05.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o. o.

W sprawie: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnica.

2) Odpowiedź na wniosek / petycję, załącznik: Faktury za energię


Data wpływu: 21.06.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o. o.

W sprawie: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dywersyfikacja Żródeł pozyskiwania Energii 

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnica.

2) Odpowiedź na wniosek / petycję


Data wpływu: 30.07.2022 r.

Adresat: Rada Gminy Rokietnica

Wnoszący: Patryk Janusz Król

W sprawie: utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Na podstawie art. 6 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach, petycja została przekazana do Rady Gminy Rokietnica do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.


Data wpływu: 18.07.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o. o.

W sprawie: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Termomodernizacja i Gospodarka Opadami 

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rokietnica.

2) Odpowiedź na wniosek / petycję

3) Infografika PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) >>> LINK


Data wpływu: 14.10.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o. o.

W sprawie: Inicjatywa – Ułatwiajmy proces inwestycyjny – dbajmy o Inwestorów Zmieniajmy Gminy na lepsze <mapy-interaktywne@samorzad.pl>

Treść pisma: petycja

Stan rozpatrzenia petycji:

Odpowiedź na wniosek / petycję


Data wpływu: 21.10.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: Fundacja

W sprawie: zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na rok 2023 na organizowanie kampanii i działań edukacyjnych podnoszących kwestię mądrego i odpowiedzialnego zachowania w lesie

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rokietnica.

2) Odpowiedź na petycję


Data wpływu: 31.10.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: osoba fizyczna

W sprawie: utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) petycja została przekazana do Rady Gminy Rokietnica, do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.


Data wpływu: 01.12.2022 r.

Adresat: Wójt Gminy Rokietnica

Wnoszący: W imieniu mieszkańców Piotr Ćwiertnia

W sprawie: odtworzenia zlikwidowanego przystanku autobusowego w miejscowości Napachanie

Treść pisma: scan petycji

Stan rozpatrzenia petycji:

1) Petycja przekazana do Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Rokietnica.

2) Wniosek do ZUK Rokbus o zajęcie stanowiska.

3) Wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o zajęcie stanowiska.

4) Odpowiedź na petycję

Wytworzył:
Agnieszka Kępa
Udostępnił:
Kępa Agnieszka
(2022-01-12 14:21:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-28 14:04:23)