Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy Rokietnica

Nr RO.2110.9.2022

Rokietnica, dn. 25.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Rokietnica informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia na stanowisku podinspektora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, została wybrana Pani Agnieszka Bilik.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Pani Agnieszka Bilik wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku podinspektora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Rokietnica.

Kandydatka prezentowała umiejętności i kompetencje warunkujące właściwe wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem.

Komisja rekrutacyjna, przy dokonaniu wyboru, kierowała się takimi atutami kandydatki jak kierunkowe wykształcenie w zakresie administracji samorządowej, doświadczenie na stanowisku w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, znajomość przepisów prawa dot. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydatka prezentowała następujące kompetencje i umiejętności warunkujące właściwe wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem takie jak: wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz predyspozycje do budowania dobrych relacji organizacjami pozarządowymi, współpracownikami, a także instytucjami i podmiotami zewnętrznymi.

Komisja, przy dokonaniu wyboru, zwróciła uwagę na doświadczenie kandydatki przy nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z podmiotami zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, stanowiącymi istotne ogniwo realizacji zadań na stanowisku pracy.

 

/-/ z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2022-07-25)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2022-07-25 09:25:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2022-07-25 09:52:18)