Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta/podinspektora do spraw obsługi biura rady i wyborów w Urzędzie Gminy Rokietnica

Nr RO.2110.10.2022

Rokietnica, dn. 23.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Rokietnica informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do zatrudnienia na stanowisku referenta/podinspektora do spraw obsługi biura rady i wyborów w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, została wybrana Pani Bernadeta Kiełb

UZASADNIENIE WYBORU:

Pani Bernadeta Kiełb wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku referenta/podinspektora do spraw obsługi biura rady i wyborów w Urzędzie Gminy Rokietnica.

Kandydatka prezentowała umiejętności i kompetencje warunkujące właściwe wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem.

Komisja rekrutacyjna, przy dokonaniu wyboru, kierowała się takimi atutami kandydatki jak kierunkowe wykształcenie w zakresie administracji samorządowej, doświadczenie na stanowisku w zakresie obsługi biura rady i wyborów, znajomość przepisów prawa dot. ustawy o samorządzie gminnym, Ordynacji wyborczej.

Kandydatka prezentowała następujące kompetencje i umiejętności warunkujące właściwe wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem takie jak: wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz predyspozycje do budowania dobrych relacji z radnymi Gminy Rokietnica, a także instytucjami i podmiotami zewnętrznymi.

Komisja, przy dokonaniu wyboru, zwróciła uwagę na doświadczenie kandydatki przy nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z radnymi Gminy Rokietnica, stanowiącymi istotne ogniwo realizacji zadań na stanowisku pracy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2022-09-23 10:36:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-09-23 10:37:20)