G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska