Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej - 2011 r.

 

Uchwała Nr SO.0952/I/10/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2011 roku


 

Uchwała Nr SO.0952/II/10/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica


 

Uchwała Nr SO.0951/68/D/16/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie
wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rokietnica


 

Uchwała Nr SO-0951/51/P/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 02 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Uchwała nr SO. - 0951/44/D/16/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Gminy Rokietnica

 


 

Uchwała Nr SO-0950/50/16./2011
Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu.


 

Uchwała nr SO-0953/49/16/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 września 2011 r.
wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 Gminy Rokietnica


Uchwała nr SO-0954/19/16/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Wytworzył:
Katarzyna Paulus
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2010-12-22 10:52:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2012-04-17 14:37:23)