Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nr RZP.6733.6.2024 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 933/4 oraz z części działki nr ewid. 82/7 położonych w obrębie Kiekrz, gmina Rokietnica. element menu 2024-04-22 15:38:09 MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 933/4, 82/7 w Kiekrzu dokument HTML 2024-04-22 15:37:40 UTWORZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nr RZP.6733.6.2024 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 933/4 oraz z części działki nr ewid. 82/7 położonych w obrębie Kiekrz, gmina Rokietnica. element menu 2024-04-22 15:37:40 MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nr RZP.6733.6.2024 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 933/4 oraz z części działki nr ewid. 82/7 położonych w obrębie Kiekrz, gmina Rokietnica. element menu 2024-04-22 15:34:25 UTWORZENIE
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - CEREKWICKIE TRELE element menu 2024-04-22 13:41:38 MODYFIKACJA
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - CEREKWICKIE TRELE dokument HTML 2024-04-22 13:15:51 MODYFIKACJA
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - CEREKWICKIE TRELE element menu 2024-04-22 13:15:50 MODYFIKACJA
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - CEREKWICKIE TRELE dokument HTML 2024-04-22 13:11:30 UTWORZENIE
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - CEREKWICKIE TRELE element menu 2024-04-22 13:11:29 MODYFIKACJA
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - CEREKWICKIE TRELE element menu 2024-04-22 13:10:58 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rokietnica O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Nr RZP.6730.145.2022 element menu 2024-04-22 12:48:15 MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rokietnica O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Nr RZP.6730.145.2022 dokument HTML 2024-04-22 12:47:19 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rokietnica O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Nr RZP.6730.145.2022 element menu 2024-04-22 12:47:18 MODYFIKACJA
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rokietnica O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Nr RZP.6730.145.2022 element menu 2024-04-22 12:44:54 UTWORZENIE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rokietnica O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Nr RZP.6730.145.2022 element menu 2024-04-22 12:43:59 USUNIĘCIE